වෙල්කම් 2013 !

9:27 AM Posted In Edit This 3 Comments »
ගියා එකක්
ආව තව එකක්
වෙයං ඕන එකක්
නෑ මහා ලොකු හිතක්


3 කොමෙන්ටුවකුත් දාලයන්ඩල:

යසිත්ගේ සිතුවිලි said...

අඩේ මං ලියන්න හිතන් හිටපු එකක්මයි හූණෝ..
මටත් ඊයෙ ඕකම උනා

හූනා .. said...

ඇ??? එක තමයි යසා...! ඇත්තනේ ඉතින්.. ආයෙ 13 කියල මහ ලොකු එකක් නෑනේ... එළ එළ ඔහොම යං... ජය වේවා!

Chandana said...

ඇත්ත බන්. මමත් නව වසර කියල මහ ලොකු වෙනසක් ගැන හිතන්නේ නෑ. තවත් එක වුරුද්දක් විතරයි. වෙනස එනවා නම් එන්න ඕනේ හිතෙන්. ඒකට ඉතින් අමුතුවෙන් දවසක් ඕනේ නෑ තමයි.