වැහි බින්ද

11:19 PM Edit This 0 Comments »
Copied Image from: https://garrettalloway.wordpress.com/photography/you-were-born-in-a-rain-drop/

වැටුනොතින් වැහි බින්දු - නියං සා මිහි මතට
වැහි බින්ද වටී වී - සාගරයක් තරම
වැහි බින්ද වුනත් ලොව-  තියෙන්නට උගේ තැන
බනින්නට එපා එන - ඉඩෝරෙට උබෙ ලොවට

ඉවසපන් වැටෙන කන් - වැහි බින්ද උබ මතට 
වැටුන දා වැහි බින්ද - බලන් උන් උබ මතට
සාගරය වෙනුවෙන් නම් - බලා හුන්නේ උබත්
නොදැනේවි උබ මතට - වැටුන බව වැහි බින්දගන්ධබ්බය!

8:14 AM Posted In , Edit This 0 Comments »

Image coppied from: fumar-porros.deviantart.com

බිදෙන් බිද වැහි බින්දු අතරින්

හෙණ වදිනු දුටුවෙමි අහස් ගැබ.


වෙනදා හැඩූ හති නොඅල්ලා

නිහඩ විය අදුරු කර

සැනසීම දුක ගෙනා

නිතර හැඩූ දුරබනුව.


නිහඩ වී ජීවිතය

ගන්ධබ්බ කර මාව.

ආයෙත්ම හඩනු නුබ

ඈ නමින් දුරබනුව -

සැහැසි වදනක් දෙකක් හෝ 

අහස් කුස හෙණ විලස.


අනේ නිහඩයි සියල්ල

ගන්ධබ්බ කර දිවිය.

තවම නෑ හැගීමක්

කිම කරනු ඈ නැතිව!

කවි හිදුනු කවි පවුර....

12:09 PM Posted In Edit This 1 Comment »
සුදෝ සුදු පසුබිමේ
මළ බැදුන අල්පෙනෙති '''''''
මලානික දෑසින් 
සැමදාම මේ ලෙසින්
ඔහේ උන් බලා උනි 
නැත නැවුම් අරමුනක් '''''''

දිනෙක මුන් තුඩු අගින් 
ඇමිනිච්චි කොල උඩින්
ගනපාට තීන්තෙන්
හැඩ වෙච්චි කැටි වෙච්චි
අකුරකට අකුරක් 
ලන් වෙච්චි ගුලි වෙච්චි
වචනෙකට වචනයක්
ලන් වෙච්චි එක් වෙච්චි '''''''

වැලට වැල කවි පේලි
පදට පද හැගුම් පොදි
ගැහෙන උන් ගේ හැගුම්
මොර නැගුනි ඉපිල්ලී '''''''

අනේ අද තනි වෙලා වැළපෙමින් හූල්ලන
මළ බැදුන අල්පෙනෙති කියන දේ අහපල්ල
සරසවි සිසුවියන් සිසුවන් කියන උන්ගෙ
හැගීමක් නූපදින කාලයක අදෝනාව '''''''
නංගියේ මල්ලියේ තව ටිකයි ඉදිරියට
නැත්තටම නැතිවෙන්න '''''''

මළකාල පුස්කාල දියවෙලා නැතිවෙන්න '''''''
අදහස් කියන ඒ වචනයත් නැතිවෙන්න '''''''

නැත්තටම නැතිවෙච්චි
දාට මේ සුදුපාට 
ගැලපෙනව මළගමට
මිලින වූ මේ පවුර

නුඔලාම කව්ද යත් නෙහදුනන නුඔලාට
කියාදෙන්නට මේක
අද ඉන්න මේ ඉතුරු
අල්පෙනිත් නැතිවේවි '''''''ප.ලි.
          කලක් නැවුම් ජවයෙන් සාරවත් වූ පරිසරයක, සිසුපුවරුවක අදහස් හෝ ගා එල්ලී තිබිනි. කාලයාගේ පෙරළියෙන් එකී පුවරුව කිසිදු කවියක් නොවැටෙන පතරංග සුදු පවුරක් පමණක් විය. අදත් මේ බිම නව සිසු පිරිසක් වෙසෙත්, පුවරුව නිරුවත් දෑසින් ඔවුන්දෙස බලා සිටී................. කලකට පෙර කවි අදහස් මත ගැටුම් එල්ලාගත් අල්පෙනෙති අදටත් මළකා වැහැරෙමින් සියලු වෙර යොදා පුවරුවේ එල්ලී ඇත.

11:54 PM Posted In , Edit This 0 Comments »

අන්ද මන්ද වී
මා අමතක වී
කාලය ගතවී
නුඔ අමතක වී
යලි ඇහැරුනෙමි
ලියනු රිසියෙමී
නැවතත් නුඔ හා
දීග යන්නෙමී