සමුගැණිමක් නොවෙයි - farewell !

10:27 AM Posted In , Edit This 1 Comment »

පැමිණීමත් - නික්ම යාමත්
 මිතුරෝය..!

දිනෙක - පැමිනියෙමි 
ආ ලෙසින් - නික්ම යමි.

පැමිනීම සිනහවේත් - නික්ම යාම - කදුළේත්
මිතුරන් බව දනිමි.

පැමිනීමට - සිනහවත් 
නික්මීමට - කදුළත් 
ඵලක් නැති බව හගින්නෙමි.

මා උන් කල - මා සිටි බව,
දැනුනා නම්..,
 ඒ ...
අගයන්නෙමි.!


ඉතින් මා යන්නෙමි - ආ ලෙසින් යන්නෙමි
ලොවට රහසින් - සොරකමක් කළෙමි
නුබට රහසින් - මා එකතු කල, 
මතකයන් රැගෙන යමි.


 ආමන්ත්‍රණය: නුඹලාට!

සුභ ගමන් අල්තීනායී

7:59 AM Posted In , Edit This 7 Comments »එන්න...!
මා නුඹව රැගෙන යමි.
දෑතිතින්ම අල්ලාන....!
මගේ ෆැන්ටසියට.!

එන්න..!
රැගෙන යමි
සුරත ගෙන..
මා දකින සුන්දර ලෝකයට..!

ඉතින් විදින්න ..
ඒ.. සුන්දරත්වය..!
සත්තයි නුඹ ලොබ බදියි දැන්..
මේ ෆැන්ටසියට...!

ඔව් නුබට ලෝබයි..
දැන් මේ ලෝකය නුඹේ...

ඉදින් තව දුරටත් ... නුඹ නරඹන්නකු නොවේ..!
මේ ෆැන්ටසිය නුබේ.....!

දැන් නුඹට දැනෙනව..
දැන් නුඹ පිය නගනව..
දැන් නුඹට තියෙනව..
අරමුණක් .. මාවතක්..
මේ......
ෆැන්ටසියෙන් උත්තේජනය වුනු.
උඹම තොරගත්..!

දැන් ඉතින් කෝ .. කොහිද ?
රැගෙන ආ මා සුරත.!

අත හැරිල නේද ?

නොදැනීම......!.


දැනුනද නුඹට අතහැරැණු බව..?
සත්තයි නුඹ උරණ වෙයි..
මා එක්ක.!

නාවාට... පිය නගන්නට..
ඒ නුඹේ මාවතේ.. නුඹ සමග... නුබේ ෆැන්ටසියට.!

සත්තයි නවතිමි මම.!
නුඹට අවසරයි යන්නට.!
නුඹේ මාවත දිගට.!

රැගෙන එමි තවකෙක් හැකිනම්..!
මේ ෆැන්ටසියට
වාරු තිබුනොත් දෙපයට..
තව දුරටත්..

එයයි මාගේ කාර්යය!

සුභ ගමන් අල්තීනායී..!

පොප්ලරයෝ සිටියෙතින්..!
කියයි ලෝකයට..
අප ද සිටි වග..!

පලි ගැනීම!

11:55 PM Posted In Edit This 6 Comments »


අම්මා පල්ල කෙල්ලේ
නොකපමි මගේ කොන්ඩේ
ඇරගෙන ජනේලේ
ලෙහාගෙන යමි මගේ කොන්ඩේ....

දෙය්යනේ හමු වෙයන්
මේ ලෙසම හමුවෙයන්
ඒ අසුනේම හමුවෙයන්
ඉතින් මම කවන්නම්.....

කොන්ඩය වැවේවා
සිනිදුවට වැවේවා
දිගටෝම වැවේවා
උබව හමුවේවා ....

පැය දෙක හමාරක්
කවපු උබෙ කොන්ඩේ
රසය මගෙ මතකේ
වැවියන් මගෙත් කොන්ඩේ...

උබේ හැඩ අපූරුයි
ෆෝන් එක හැන්ඩියි
ඇත්තමයි සුන්දරයි
නැතිවුනි නම් ඔය කොන්ඩේ...
ඇත්තමයි අපුරුයි.

විලවුන් අපූරුයි
අග හිගත් නැති හැඩයි
ඉතින් උබ ලස්සනයි
කොන්ඩය නම් අදෝමැයි...

මමත් වවන්නම්
අද ඉදන් හොයන්නම්
දිනෙක මුන ගැහෙන්නම්
කෝම හරි කවන්නම්....


පොරබදමි සමග .....

10:04 AM Posted In Edit This 2 Comments »

 හොදටෝම පැටලැවුනු
        ගැට කොබ්බු දෙකක් ...!

තාලයක් තැතිව ඇදවෙච්චි
       දයන්නක්...!

වක් වෙලා වාරු නැති
       වයන්නකට..!

යන්තමින් එක්වෙච්චි
        යයන්නක්!

වෙල්කම් 2013 !

9:27 AM Posted In Edit This 3 Comments »
ගියා එකක්
ආව තව එකක්
වෙයං ඕන එකක්
නෑ මහා ලොකු හිතක්