මේ දවස් වල ....

12:07 AM Posted In Edit This 2 Comments »
හයි මෙයාල . කොමද සැප දුක??. මම මේ කාලෙකින් මම ගැන ලියන්නේ. මේදවස් වල පිස්සු විකාරයි . මට නෙට් යන්න place 1 ක් සෙට් වුනේ නෑ 1 යි නිහඩ වුනේ.

නුගේගොඩ කිරිමන්ද්දල මාවත ගව බෝඩිමක නැවතිලා, උදේ හවස 177,176 නවල රාජගිරිය,කොල්ලුපිටිය පැත්තේ bus වල යන එන කොට පිස්සු වගේ. මට හිතෙනවා කලිසම් සාක්කුවේ මගේ address 1 ලියපු කොලයක් ගෙන යන්න. එතකොට කලිසම ගෙනියන කෙනෙක් එවන්නත. මොකද උදේට bus ඒකේ කලිසම බේරාගන්නේ පුදුම මහන්සියකින්. පාගාගෙන ගලවාගෙන යන්නයි හදන්නේ.


උදේට යනවා.හවසට එනවා.බෝඩිමට යනවා.පිස්සු කෙලිනවා.ඕක තමයි මේදවස් වල ජිවිතේ.වෙලාවකට මේකේ තේරුම මොකද්ද කියලත් හිතෙනවා.එත් ඉතින්....... අනේ මන්ද...... (හිහ් හිහ්......)
වැඩ කරනතන විස්තර කියන්න බැ.මොකද තම වැඩ කරන නිසා එහෙම කියන එක හරි නැනේ.මිනිසාගේ ජිවිත අන්දරයේ හරය යන්න ඔහු හැසිරෙන ඔහු හසුරවන සමාජ හස්තය විසින් හසුරවන අතර. මිනිසකේ කර්යය මෙකි ගට්ටන ප්‍රතිරෝද හමුවේ නොසැලී මිනිස් ජිවිතයේ හරය ස්මතු කිරීමයි..... පැවසීමේදී ඉතා සුන්දර නමුදු ප්‍රයෝගික වීමේදී, මිනිසා, සමාජ උඩු සුළගට ගසාගෙන යන්නේය... මෙකි චන්ද මාරුත
හමුවේ පර්වත ගිරිශිකර වන්නෝ වන්දනීය වනොමය .......